Dzięki tej funkcji można zablokować lub ograniczyć dostęp do części lub całej aplikacji. Zablokowana treść może być udostępniana wybranym użytkownikom na kilka sposobów.Najpierw dodaj funkcje Zamek naciskając na ikonę   z menu Edytor>Funkcje.

Następnie należy przystąpić do konfiguracji.

Istnieją dwa typy autoryzacji dostępu do ukrytej treści.

1.) Wygenerowanie kodu QR i używanie skanera

2.) Używanie kont użytkowników jako metody weryfikacji dostępu

Zaznacz opcje ‚Kod QR’ by użytkownik musiał zeskanować kod QR w celu uzyskania dostępu. Zostanie wygenerowany kod QR widoczny na ekranie. Można go zapisać lub wydrukować by później np. wydrukować na materiałach reklamowych np. ulotkach ze specjalną promocją.

Następnie należy skonfigurować wartości domyślne dostępu.

„Zezwalaj wszystkim użytkownikom …”: zaznaczenie opcji  ‚TAK’ powoduje, że domyślnie każdy zarejestrowany użytkownik będzie miał dostęp do chronionych treści. W przeciwnym wypadku (opcja ‚NIE’) każdy użytkownik będzie musiał otrzymać autoryzacje manualnie przez administratora. w Sekcji Edytor>Użytkownicy. Więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

„Blokada całej aplikacji” – Jeżeli wybierzesz „TAK” to dostęp do całej aplikacji będzie zablokowany. By użytkownik uzyskał dostęp będzie musiał się zarejestrować i uzyskać dostęp automatycznie lub manualnie od Administratora (w zależności od ustawień domyślnych dostępu). W przypadku gdy opcja „NIE” będzie zaznaczona to tylko wybrane części aplikacji zostaną zablokowane.

Wystarczy zaznaczyć na liście które funkcje chcemy zabezpieczyć. Ustawienia te można zmieniać w każdej chwili i mają one natychmiastowy efekt. Wszystkie zaznaczone funkcje zostaną ukryte przed użytkownikiem i by uzyskać dostęp należy kliknąć na ikonkę kłódki.

Widok przed autoryzacją użytkownika:

Po zalogowaniu i autoryzacji widać widoczny element ‚Powiadomienia Push’ który został zabezpieczony funkcją ‚Zamek’ tak jak na obrazku poniżej.

Autoryzacja użytkowników

W przypadku gdy wybraliśmy opcje ‚NIE’ w ustawieniu ‚Zezwalaj użytkownikom na …’ mamy możliwość zarządzania użytkownikami którzy uzyskają dostęp do ukrytych treści.

w tym celu należy przejść do sekcji ‚Użytkownicy’ w menu głównym.

Następnie przy wybranym użytkowniku zobaczymy ikonkę edycji . Po naciśnięciu zobaczymy dane użytkownika.

W celu autoryzacji należy zaznaczyć opcje „Ten użytkownik może uzyskać dostęp do strony …” a następnie zapisać zmiany przyciskiem ‚Zapisz’.

Należy pamiętać podczas publikacji by dać dostęp do ukrytych treści osobom weryfikującym aplikacje. Szczególnie ważne jest to podczas publikacji w ‚Apple APP store’ – brak takich danych spowoduje odrzucenie aplikacji.